Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti dodávek elektřiny nebo plynu u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), www.eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy o komplexní správě služeb u České obchodní inspekce (ČOI), www.coi.cz.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Dodržování stanovené kvality dodávek a služeb.

Informace za rok 2023 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2022 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2021 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2020 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2019 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2023 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2022 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2021 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2020 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2019 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Podíl jednotlivých zdrojů nebo původu energie na celkové směsi paliv dodavatele a dopad výroby na životní prostředí.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele.

Zdroje energie2022
Obnovitelné zdroje – celkem5,46 %
   – Sluneční1,47 %
   – Větrné0,01 %
   – Vodní0,63 %
   – Geotermální0,00 %
   – Biomasa3,34 %
   – Ostatní0,01 %
Fosilní zdroje – celkem53,60 %
   – Hnědé uhlí47,50 %
   – Černé uhlí0,00 %
   – Zemní plyn5,86 %
   – Ropa a ropné produkty0,11 %
   – Druhotné zdroje a ostatní0,13 %
Jaderné zdroje – celkem40,95 %

Market Transparency (REMIT)

V této sekci jsou zveřejňovány informace v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií „REMIT“. Více na: www.eru.cz/remit.