Ceny energií naleznete na stránce OTE ČR pro elektřinu a zemní plyn.

Konkrétní hodnoty pro Vaše odběrné místo naleznete ve svém ročním vyúčtování. K uvedené ceně za 1 MWh se přičítá poplatek za zajištění nákupu a dodávek pro Vaše odběrné místo dle Vašeho produktu. Údaje na této stránce slouží jako orientační, jde o měsíční průměry cen. Výsledná cena za odebranou elektřinu / zemní plyn závisí na spotřebě v jednotlivých dnech / hodinách. Chyby vyhrazeny.

Průměrné měsíční ceny elektřiny a plynu

Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh včetně DPH.

MěsícElektřina [Kč/MWh]Plyn [Kč/MWh]
01/20233 2251 556
12/20226 0932 812
11/20224 8022 343
10/20224 1241 918
09/20228 9804 663
08/202214 1666 894
07/20229 5055 107
06/20226 7233 144
05/20225 6552 679
04/20225 1473 019
03/20227 9053 962
02/20224 5842 429
01/20225 3152 497
12/20216 9953 446
11/20215 5412 538
10/20214 3382 747
09/20213 9841 946
08/20212 6171 377
07/20212 6401 133
06/20212 313914
05/20211 834795
04/20211 890672

Vývoj cen v posledních letech ve srovnání s fixními ceníky

Pro Vaši představu jsme připravili vývoj cen, který ukazuje jaká byla v posledních letech průměrná roční cena komodit na burze. Najdete ji ve fialové buňce – zde je vždy uveden roční průměr. Vývoj ceny na burze je pak naznačen šedou barvou. Naproti tomu, běžné ceníky produktů s fixními cenami jsou uvedeny žlutě. Hodnoty jsou indikativní.