Naším dlouhodobým cílem je být zodpovědným členem společnosti a spolehlivým partnerem, který se aktivně a kontinuálně zasazuje o rozvoj komunity a zlepšování kvality života. Proto se zaměřujeme se na podporu sportu, vzdělání, rozvoje kultury, veřejně prospěšných akcí, stejně jako dalších dobročinných a neziskových organizací působících jak lokálně, v Ústeckém kraji, tak i po celé České republice.

Pomáháme rozvíjet sport

Ve skupině ARMEX vnímáme sport jako nedílnou součást zdravého životního stylu, ale také jako zdroj zábavy, radosti a sounáležitosti. Proto jako skupina dlouhodobě podporujeme sportovní projekty po celé České republice.

Jsme generálním partnerem basketbalového klubu BK ARMEX Děčín, jednoho z nejúspěšnějších basketbalových klubů v Česku, který už více než 20 let nepřetržitě hraje v „nejvyšší společnosti“ NBL.

Darcovsky_fond_ARMEX

Podporujeme vzdělávání

V roce 2015 jsme založili dobročinný Dárcovský fond ARMEX ENERGY při Ústecké komunitní nadaci, jehož prostřednictvím podporujeme děti a mladé lidi v nepříznivých životních a sociálních situacích na jejich cestě za dosažením vzdělání.

Jsme také generálním partnerem programu Vzdělání pro všechny a ročně finančně podpoříme více než 30 studentů v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Pomáháme rozvíjet talent nadaných dětí, které kvůli ztíženým životním či rodinným podmínkám nemají stejnou startovací pozici, jako ostatní děti. Finanční prostředky mohou děti využít na úhradu učebních pomůcek, školních výletů, ale i zájmových kurzů a kroužků.

Podporujeme komunitu hasičů

Jsme partnerem projektu Hasičovo, který buduje společný prostor profesionálních i dobrovolných hasičů a jejich blízkých. Prostor, kde dochází k šíření povědomí o nepostradatelné hasičské práci, sdílení vlastních zkušeností i podpoře souvisejících činností jako je výchova, sport a prevence požárů.

Jako nesmírně důležité a přínosné vnímáme právě fungování na bázi podporující se komunity, která svým členům pomáhá zvládat náročné situace a výzvy spojené s výkonem tohoto důležitého a nebezpečného povolání.