Fond ARMEX ENERGY

Každý rok naše společnost daruje 100.000 Kč mladým znevýhodněným lidem na podporu jejich vzdělávání.

100.000 Kč na vzdělání

V roce 2015 jsme založili Dárcovský fond ARMEX. Prostřednictvím fondu podporujeme vzdělávání mladých lidí mezi 6 a 25 lety, kterým sociální podmínky neumožňují dosáhnout na požadované vzdělání. Fond ARMEX jim finančně přispívá na speciální učební pomůcky, stipendium, kurzy nebo jiné doprovodné aktivity, které prokazatelně přispívají k odstraňování handicapu při vzdělávání.
Správcem a garantem Fondu ARMEX je prestižní Ústecká komunitní nadace.

Co o fondu řekli?

Zdeněk Mráz, obchodní ředitel: „Naší snahou je dát mladým lidem šanci, aby mohli v co možná nejlepších podmínkách rozvíjet své nadání a naplňovat své sny. Chceme těm, kteří z různých důvodů nemají stejnou startovní pozici, umožnit rozvíjet jejich vzdělání stejným způsobem, jako mohou ostatní.“

Fond ARMEX založila společnost v roce 2015. V prvním grantovém kole do fondu vložila 100.000 Kč. O příspěvek na speciální učební pomůcky nebo třeba stipendium mohou žádat mladí lidé mezi 6 a 25 lety, kteří bydlí či studují v některém z měst s kamennou pobočkou ARMEX ENERGY. Maximální výše podpory pro jednoho zájemce byla 15.000 Kč na jeden školní rok či jednorázový nákup pomůcek. Příspěvek je možné použít na úhradu speciálních učebních pomůcek, školného, stipendium či vzdělávací kurzy nebo jiné doprovodné aktivity prokazatelně přispívající k odstraňování handicapu při vzdělávání.

Pravidla fondu

Více informací o pravidlech na:

www.komunitninadace.cz