Časté dotazy

Na této stránce najdete odpovědi na nejčastější dotazy našich zákazníků.

Mohlo by Vás zajímat

Zde jsme pro Vás připravili sekci s nejčastějšími dotazy.

Všeobecné dotazy

 • Aktuálně: Informace pro zákazníky TGC Energie s.r.o.

  ARMEX ENERGY od 1. 6. 2022 přebírá kompletní portfolio zákazníků dodavatele TGC Energie. K dokončení plánovaného prodeje části závodu došlo právě ke dni 1. 6. 2022, a to včetně převedení všech práv a povinností k realizaci dodávek elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům.

  Touto transakcí se pro zákazníky nic nemění. Stávající produkt, platnosti smlouvy, stejně jako platební údaje a výše záloh zůstávají stejné, jako doposud. Zákazníci nemusí činit žádné kroky, dodávky energií již plynule zajišťuje ARMEX ENERGY.

  Bližší informace naleznete v zaslaném dopise či e-mailu, nebo na stránce www.armexenergy.cz/tgc-energie.

Přepis energií

 • Chci se stát Vaším zákazníkem nebo přidat další odběrné místo

  Těší nás Váš zájem. Aktuálně jsme připraveni poskytnout zákazníkům dodávky energií od naší společnosti s využitím aktuálních produktů. Pro sepsání smlouvy a zajištění dodávek vyplňte následující formulář a my zavoláme zpět: www.armexenergy.cz/poptavka/.

 • Kdo je vlastně dodavatel a kdo distributor?

  Je to trochu jako na železnici. Správa železniční cesty se stará o koleje, dráhy zase o vlaky. U elektřiny se distributor stará o měřiče, jističe, dráty a podobně, dodavatel (to jsme my) Vám prodává energie. K tomu Vám samozřejmě pomůže se všemi záležitostmi s tím spojenými.

 • Nemůže mi původní dodavatel odmontovat elektroměr nebo plynoměr?

  Toho se vůbec nemusíte bát. Měřit spotřebu nebo případně vyměnit měřidla může jenom distributor, dodavatel nikdy. Když změníte dodavatele, měřidlo Vám zůstává i nadále. Stav elektroměru nebo plynoměru k okamžiku změny se zjistí pomocí Vámi nahlášeného odečtu.

 • Budu muset nějak měnit připojení elektřiny/plynu? Přijdou mi vyměnit měřidla? Kdo to zaplatí?

  Když změníte dodavatele, změníte tím jenom obchodníka. Distributor, měřidla a připojení – to zůstane stejné. Když by to výjimečně bylo potřeba, náklady zaplatí distributor.

 • Co když budu mít smůlu a můj dodavatel zkrachuje? Zůstanu bez elektřiny a bez plynu?

  Nebojte, nezůstanete. Kdyby se to náhodou stalo, energie Vám zajistí dodavatel, kterému se říká „dodavatel poslední instance“. Cena je pak daná cenovým rozhodnutím ERÚ.

Platby a zálohy

 • Jak a kdy se platí zálohy?

  Jak – to záleží jen na Vás. Můžete si vybrat platební příkaz, inkaso z účtu, SIPO nebo složenku. Když si to rozmyslíte, můžete formu placení kdykoliv jednoduše změnit. Záloha se většinou posílá do 10. dne v měsíci.

 • Co je potřeba udělat v případě změny výše záloh?

  Platba metodou SIPO
  Pokud hradíte zálohy přes SIPO, nemusíte se o nic starat, automaticky platbu v nové výši navedeme.

  Platba bankovním převodem
  Pokud hradíte zálohy bankovním převodem, je nutné změnit částku na trvalém příkazu podle aktuálního rozpisu.

  Platba inkasem
  Pokud hradíte zálohy inkasem, je nutné ve Vaší bance ověřit limit inkasa a pokud je nižší než zálohy, které jsme Vám vypočítali, je třeba limit zvýšit.

 • Jak změnit způsob úhrady záloh?

  Požadavek se změnou nám zašlete přes formulář zde: www.armexenergy.cz/pozadavek-zakaznika a vyberte „Mám dotaz k zálohám".
  Pokud požadujete úhradu záloh bankovním převodem, žádáme Vás o uvedení Vašeho bankovního účtu.
  Pokud požadujete úhradu záloh inkasem, žádáme Vás o uvedení Vašeho bankovního účtu. Nezapomeňte si ve své bance nastavit dostatečný limit, neuvádějte v povolení inkasa VS platby. Bankovní účet naší společnosti naleznete na novém rozpisu záloh.
  Pokud požadujete úhradu SIPEM, žádáme Vás o doložení spojovacího čísla SIPO. Upozorňujeme Vás, že SIPO je naváděno měsíc dopředu (po 20tém dni v měsíci), je tedy možné, že změna bude provedena až od následujícího měsíce.

 • Budu platit nějaké poplatky?

  Ne, vstupní ani žádné skryté poplatky u nás nehrozí. Chceme být důvěryhodná a stabilní firma a marži získáváme férově.

 • Když budu mít ve vyúčtování přeplatek, jak mi ho vrátíte?

  Přeplatek Vám vrátíme do 14 dnů (to je splatnost faktury) – buď složenkou, nebo převodem na účet – podle toho, jak jsme se domluvili při podpisu smlouvy. Přeplatky nijak nezadržujeme ani nepřevádíme do dalšího období.

 • Z čeho se skládá cena za elektřinu a za plyn? V čem je to jiné u různých dodavatelů a která část nejvíc ovlivní konečnou cenu?

  Cenu elektřiny i zemního plynu můžeme rozdělit na tři části:

  Daně – konkrétně DPH a daň z elektřiny a z plynu: tahle část je daná zákonem, takže ji mají všichni dodavatelé stejnou.

  Regulované platby: tuhle část ceny také určuje (reguluje) stát – podle cenového rozhodnutí ERÚ (Energetický regulační úřad). Všichni dodavatelé v jedné oblasti jsou na tom i v tomhle případě stejně. Ušetřit můžete jedině takzvanou optimalizací – to znamená, že si správně vyberete distribuční sazbu, výši jističe a podobně.

  Cena komodity a paušální poplatky: jedině v tomhle se dodavatelé liší. U ceny komodity záleží, jak je ten který dodavatel šikovný při nákupu energií na trhu. Co se týká paušálních poplatků, doporučujeme si dobře přečíst smlouvu a obchodní podmínky dřív, než se pod cokoliv podepíšete.

  Co tedy nejvíce ovlivní konečnou cenu?

  U maloodběru elektřiny na hladině nízkého napětí tvoří největší část z konečné ceny regulované platby + daně. V závislosti na distribuční sazbě, velikosti jističe či distribučním území je to v rozmezí 50 – 65 %.

  U maloodběru plynu je konečná cena z největší části ovlivněna cenou za komoditu a paušálními poplatky, a to zhruba ve výši 70 %.

  Jak se počítá cena u zákazníků, kteří mají produkt BONUS Elektřina / plyn s roční úsporou a Elektřina / Plyn SPOT?

  Celková cena za dodávku energií se sestává z regulovaných cen, stálého měsíčního platu, poplatku za nákup a dodávku energií a dále ceny za dodávku samotnou komoditu (elektřina/plyn).

  Stálý měsíční plat je 99 Kc bez DPH (119,79 Kč s DPH) a platí pro všechna distribuční území v ČR. Cena je fixní a hradí se bez rozdílu spotřeby v MWh.

  Poplatek za zajištění nákupu a dodávek je ve výši 250 Kc bez DPH (302,5 Kc s DPH) za 1 MWh (elektřina/plyn) a platí pro všechna distribuční území v ČR. Cena je určena spotřebou v MWh.

  Cena je určena vždy za 1 MWh komodity a platí pro všechna distribuční území v ČR.

  Cena za dodávky se určuje následovně

  Pro elektřinu platí, že cena za 1 MWh Komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů hodinových spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém denním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni). Pro měsíční průměry r. 2021 klikněte zde.

  Pro plyn platí, že cena za 1 MWh Komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů denních spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém denním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni). Každý zákazník obdrží v závěrečném vyúčtování přesný přehled spotřeby a platby za komoditu (zde najdete příklad vyúčtování). Pro měsíční průměry r. 2021 klikněte zde.

 • Jak vypadá vyúčtování?

  Roční vyúčtování má u nás stejnou strukturu, jako u dalších dodavatelů. Zákazníci produktů „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ a u produktů „SPOT“ navíc k běžnému ročnímu vyúčtování obdrží rozpis spotřeby. Zde najdete ke stažení vzor souboru. Rozpis obsahuje detailní rozpis spotřeby a ceny pro Vaše odběrné místo elektřiny / zemního plynu, v souladu s podmínkami produktu. Hodnoty spotřeby u zákazníků domácností jsou obvykle určeny typovým diagramem dodávek (TDD).

 • Jak byla vypočtena záloha, aby byla její výše optimální?

  Výše záloh se počítá podle Vaší spotřeby a nastavuje se vzhledem k vývoji a značnému nárůstu cen energií tak, aby Vás chránila před vysokým nedoplatkem na konci zúčtovacího období. Východiskem pro určení spotřeby je:

  a. Spotřeba z Vašeho posledního vyúčtování, pokud je zúčtovací období alespoň 9 měsíců.

  b. Pokud je zúčtovací období kratší než 9 měsíců, bereme průměr spotřeby od distribuce za dobu posledních 3 let.

  c. Pokud nemáme ani tuto informaci, pak vycházíme z předpokládané spotřeby zákazníka dle smlouvy.

 • Proč došlo k navýšení záloh?

  Nastavení záloh je vhodné průběžně aktualizovat, aby Vás při ročním zúčtování nepřekvapily nedoplatky za energie. Jednoduchým řešením, jak se tomu vyhnout, je provést tuto změnu už nyní, začátkem topné sezony.
  Zdražení energií již postupně oznámily téměř všechny velké společnosti v Česku a další se na to chystají. Všichni dodavatelé, nás nevyjímaje, upravují také výši záloh na dodávky energií a zohledňují v nich významný nárůst cen energií v letošním roce. Úprava záloh je tak mimo jiné vhodnou prevencí proti překvapivým nedoplatkům při ročním vyúčtování. Velkoobchodní cena elektřiny se zvýšila meziročně o více než 100 % a k podobnému navýšení došlo také u zemního plynu. Emisní povolenky, které mají také vliv na cenu energií, pak zdražily oproti roku 2018 na dvanáctinásobek (z 5 EUR až na 60 EUR). Zvýšení vstupních cen se logicky promítlo do ceníků domácností.

 • Mohu si zálohy nechat snížit?

  Snížení záloh v tuto chvíli není možné, výše záloh je nastavena tak, aby Vám na konci zúčtovacího období nevznikl nedoplatek. Museli jsme vzít v úvahu přiměřenost výše záloh vzhledem k vývoji a značnému zvýšení spotřeby u domácností a úpravě cen energií. Věříme, že pro Vás bude příjemnější, pokud vám budeme vracet přeplatek, než kdybyste musel sáhnout do rozpočtu a hradit nedoplatek.

 • Co se stane, když budu hradit původní výši záloh?

  Budete vyzván upomínkou k doplacení neuhrazené částky na záloze. Hrozí Vám odpojení dodávek, protože budeme u Vaší smlouvy evidovat narůstající dluh. Je nutné upravit výši záloh podle zaslaného předpisu.

 • Uhradil jsem původní zálohu, jak mám doplatit rozdíl?

  Zašlete dodatečnou platbu na číslo účtu Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 5060011660/5500 nebo Oberbank AG č.ú.: 2211115667/8040. Důležité je, abyste správně uvedl VS (variabilní symbol) platby. Ten identifikuje, ke kterému zákazníkovi platba patří. Uhraďte částku rozdílu mezi Vámi zaslanou částkou a předepsanou zálohou.

Chcete se zeptat na něco jiného?
Navštivte stránku pro zákazníky, kde můžete zadat svůj dotaz.