Vážení zákazníci, dne 25. 7. 2024 od 23:30 do dne 26. 7. 2024 00:30 z důvodu plánované údržby nebude dostupný zákaznický portál. Děkujeme za pochopení.

Časté dotazy

Na této stránce najdete odpovědi na nejčastější dotazy našich zákazníků.

Mohlo by Vás zajímat

Zde jsme pro Vás připravili sekci s nejčastějšími dotazy.

Přepis energií

 • Chcete se stát naším zákazníkem anebo připojit další odběrné místo?

  Těší nás Váš zájem. Pro vyhotovení cenové nabídky vyplňte následující formulář a my Vám zavoláme zpět: www.armexenergy.cz/poptavka/.

 • Kdo je vlastně dodavatel a kdo distributor?

  Od dodavatele (to jme my) si elektřinu nebo plyn kupujete. Distributor zajišťuje dopravu elektřiny nebo plynu k Vám a vlastní elektrickou nebo plynovou soustavu. Mimo to se stará o přípojky, měřiče, jističe.

 • Nemůže mi původní dodavatel odmontovat elektroměr nebo plynoměr?

  Ne. Když změníte dodavatele, měřidlo Vám zůstává. Nemění se ani distributor a termín odečtů.

  Změna dodavatele je vždy bezplatná, pokud dodržíte podmínky ukončení smlouvy u původního dodavatele. S tím Vám pomůžeme. Pokud by v průběhu procesu změny dodavatele hrozila sankce, budeme Vás informovat a domluvíme se na dalším postupu. 

 • Co když budu mít smůlu a můj dodavatel zkrachuje? Zůstanu bez elektřiny a bez plynu?

  V tomto případě se o Vás ihned postará tzv. Dodavatel poslední instance. Cena za MWh je účtována dle cenového rozhodnutí ERÚ (Energetického regulačního úřadu). Přerušení dodávek Vám nehrozí.

Platby a zálohy

 • Jakým způsobem a k jakému datu jsou hrazeny zálohové platby?

  Způsob hrazení zálohových plateb si můžete určit sám. Můžete si vybrat převod z bankovního účtu, SIPO, inkaso z účtu anebo složenku typu A. Způsob hrazení záloh lze kdykoliv v době trvání smlouvy změnit. Zálohy jsou většinou splatné k 5. dni v měsíci.

 • Co je potřeba udělat v případě změny výše záloh?

  Platba metodou SIPO
  Pokud hradíte zálohy přes SIPO, platbu automaticky navedeme v nové výši, z Vaší strany je zapotřebí zkontrolovat, že máte nastaven dostatečný limit v bance, pokud nehradíte na České poště.

  Platba bankovním převodem
  Pokud hradíte zálohy bankovním převodem, je nutné změnit částku na trvalém příkazu podle aktuálního rozpisu.

  Platba inkasem
  Pokud hradíte zálohy inkasem, je nutné ve Vaší bance ověřit limit inkasa a pokud je nižší než zálohy, které jsme Vám vypočítali, je třeba limit zvýšit.

 • Jak změnit způsob úhrady záloh?

  Požadavek se změnou nám zašlete přes formulář zde: www.armexenergy.cz/pozadavek-zakaznika.

  Upozorňujeme Vás, že v případě úhrady formou SIPO je možné, že změna bude provedena až od následujícího měsíce, jelikož platby na SIPO navádíme měsíc dopředu (po 20. dni v měsíci).

 • Budu platit nějaké poplatky?

  Ne, vstupní ani žádné skryté poplatky u nás nehrozí.

 • Jakým způsobem dochází k vyrovnání přeplatku z vyúčtování?

  Přeplatek Vám zašleme do 14 dnů od vystavení vyúčtování – buď složenkou, nebo převodem na účet, podle toho, jaký způsob jste si zvolili.

 • Z čeho se skládá cena za elektřinu a za plyn? V čem je to jiné u různých dodavatelů?

  Cena elektřiny i plynu se skládá z těchto částí:

  Cena komodity: tato část ceny je u jednotlivých dodavatelů různá. Ovlivnit ji můžete svou spotřebou, vybraným typem produktu a smluvního úvazku.

  Regulované platby: jsou u všech dodavatelů v rámci příslušné distribuční sítě stejné. Jsou stanoveny podle cenového rozhodnutí ERÚ (Energetický regulační úřad). Ušetřit můžete jedině takzvanou optimalizací – to znamená, že si správně vyberete distribuční sazbu a výši jističe. S optimalizací Vám poradí Váš revizní technik.

  Daně: konkrétně jde DPH a daň z elektřiny/plynu. Tato část je daná zákonem, takže ji mají všichni dodavatelé stejnou.

 • Jak byla vypočtena záloha, aby byla její výše optimální?

  Výše záloh se počítá podle Vaší spotřeby a nastaveného produktu dle stávající smlouvy tak, aby Vás chránila před vysokým nedoplatkem na konci zúčtovacího období.

  Východiskem pro určení spotřeby je:

  a. Spotřeba z Vašeho posledního vyúčtování, pokud je zúčtovací období alespoň 9 měsíců.

  b. Pokud je zúčtovací období kratší než 9 měsíců, bereme průměr spotřeby od distribuce za dobu posledních 3 let.

  c. Pokud nemáme ani tuto informaci, pak vycházíme z předpokládané spotřeby zákazníka dle smlouvy.

 • Proč došlo k navýšení záloh?

  Na základě cenového rozhodnutí pro rok 2024 došlo ke zvýšení regulovaných složek cen. Nově stanovené zálohy zohledňují spotřebu a u elektřiny poplatek za obnovitelné zdroje (POZE) ve výši 599 Kč /MWh včetně DPH (495 Kč/MWh bez DPH), který byl vládou od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023 domácnostem i podnikatelům odpuštěn. Zohledněny jsou i nové výše dalších regulovaných složek cen elektřiny i plynu.

 • Jak mohu snížit výši zálohových plateb?

  V případě, že požadujete snížit zálohové platby, zašlete přes náš formulář zde: www.armexenergy.cz/pozadavek-zakaznika požadavek. Do požadavku prosím uveďte důvod snížení záloh.

 • Co se stane, pokud nebudu zálohové platby hradit dle předepsaného rozpisu záloh?

  Pokud nebudou zálohové platby hrazeny dle předepsaného rozpisu záloh, budete vyzván upomínkou k doplacení neuhrazené částky na záloze. Zároveň budete kontaktován naším specialistou a požádán o úpravu trvalého příkazu.

Chcete se zeptat na něco jiného?
Navštivte stránku pro zákazníky, kde můžete zadat svůj dotaz.