Zadání samoodečtu k 31.12.2022

Z důvodu zastropování cen od 1. ledna doporučujeme provést samoodečet stavu měřidel. Zadání je možné do 14. 1. 2023 do 8:00.

Co je to samoodečet a kdy se provádí

Samoodečet je odečet provedený a nahlášený zákazníkem.

Vždy se zapisuje stav měřicího přístroje bez desetinného místa (desetinné místo se nijak nezaokrouhluje – zapisuje se pouze celé číslo a je jedno, co je za desetinnou čárkou).

 • Kontrolní odečet se provádí při změně ceny dodávané energie, při změně zákazníka (přepis odběratele), nebo při změně dodavatele (distributor se nemění, zůstává stejný).
 • Fakturační (periodický) odečet se provádí v případě, že právě probíhá roční vyúčtování spotřeby a když zákazník obdržel výzvu (nebo samoodečtovou kartičku) po neúspěšné návštěvě odečítače a neprovedení reálného odečtu.

Možnost zadání samoodečtu k 31.12.2022 pro zákazníky ARMEX ENERGY

Vzhledem k vládnímu zastropování cen energií (vládní nařízení č. 298/2022 Sb. o zastropování cen) od 1.1.2023 doporučujeme zákazníkům provést samoodečet stavu měřidel k datu 31.12.2022, díky kterému Vám bude přesněji vyúčtována spotřeba v období zastropovaných cen. Nicméně zadání odečtu není nutné. V případě, že nebude z Vaší strany odečet měřidla nahlášen, bude stav k 31.12.2022 stanoven odhadem podle typového diagramu dodávky od provozovatele distribuční soustavy.

Vážení zákazníci, pokud Vám k 31.12. končila
smlouva, nebo od 1.1.2023 byly zahájeny dodávky, odečet nezadávejte. Lhůta pro
nahlášení těchto odečtů již uběhla.

Odečty se nahlašují přímo provozovateli distribuční soustavy. Abychom Vám však zadání samoodečtu zjednodušili, připravili jsme formulář, po jehož vyplnění předáme zadané údaje za Vás.

Co budete potřebovat:

 • Výrobní číslo měřicího přístroje (bez znaků . – , _ ) – je obvykle označeno zkratkou N., Nr. nebo No.
 • Stavy registrů měřicího přístroje (zadávejte pouze celé číslo bez desetinných míst)
 • Kód EIC (plyn, 16 znaků) nebo EAN (elektřina, 18 znaků). Najdete jej například na faktuře.
 • Vaše údaje a kontakty (e-mail, číslo zákazníka)
 • Doporučujeme pořízení fotografie měřicího přístroje pro prokázání stavu měřidla (pro Vaši potřebu, k evidenci odečtu jej nepotřebujeme)

Příklad odečtu čísla měřidla a stavu měřidel:

Samoodečet elektřiny a plynu

Přečtěte si více informací o tom, kdy a jak se provádí samoodečet energií. Zároveň na této stránce najdete odkazy na jednotlivé distributory s možností zadání samoodečtu.

Kde nahlásit odečet

Nahlášení samoodečtu elektřiny

EG.D, a.s. ZDE

ČEZ Distribuce, a. s. ZDE

PREdistribuce, a. s. ZDE

Nahlášení samoodečtu plynu

RWE – GasNet, s.r.o. ZDE

Pražská plynárenská Distribuce, a. s. ZDE

EG.D, a.s. ZDE

Ověřte si své distribuční území

Nejste si jistí, u kterého distributora odečet zadat? Zadejte identifikátor odběrného místa a ověřte si, pod kterou oblast spadáte. Pozor, distribuce se pro elektřinu a plyn liší. Je tedy nutné je zadávat zvlášť.

Zvolte typ energie.
Kód EIC (plyn, 16 znaků) nebo EAN (elektřina, 18 znaků) je identifikátor odběrného místa, který najdete např. na faktuře.

Co je to samoodečet a kdy se provádí

Samoodečet je odečet provedený a nahlášený zákazníkem.

Vždy se zapisuje stav měřicího přístroje bez desetinného místa (desetinné místo se nijak nezaokrouhluje – zapisuje se pouze celé číslo a je jedno, co je za desetinnou čárkou).

 • Kontrolní odečet se provádí při změně ceny dodávané energie, při změně zákazníka (přepis odběratele), nebo při změně dodavatele (distributor se nemění, zůstává stejný).
 • Fakturační (periodický) odečet se provádí v případě, že právě probíhá roční vyúčtování spotřeby a když zákazník obdržel výzvu (nebo samoodečtovou kartičku) po neúspěšné návštěvě odečítače a neprovedení reálného odečtu.

Možnost zadání samoodečtu provozovateli distribuční soustavy

Odečty se nahlašují přímo provozovateli distribuční soustavy dle Vašeho distribučního území. Odkazy na jednotlivé distributory uvádíme níže.

Co budete potřebovat

 • Výrobní číslo měřicího přístroje (bez znaků . – , _ ) – je obvykle označeno zkratkou N., Nr. nebo No.
 • Stavy registrů měřicího přístroje (zadávejte pouze celé číslo bez desetinných míst)
 • Kód EIC (plyn, 16 znaků) nebo EAN (elektřina, 18 znaků). Najdete jej například na faktuře.
 • Vaše údaje a kontakty (e-mail, číslo zákazníka)
 • Doporučujeme pořízení fotografie měřicího přístroje pro prokázání stavu měřidla (pro Vaši potřebu, k evidenci odečtu jej nepotřebujeme)

Příklad odečtu čísla měřidla a stavu měřidel:

Kolonka pro zadání stavu se zobrazí po zadání EIC/EAN.

Vyplňujte bez desetinných míst. Pro případ reklamace ze strany provozovatele distribuční soustavy doporučujeme pořízení fotografie měřidla s daným stavem.
Vyplňujte bez desetinných míst. Pro případ reklamace ze strany provozovatele distribuční soustavy doporučujeme pořízení fotografie měřidla s daným stavem.
Vyplňujte bez desetinných míst. Pro případ reklamace ze strany provozovatele distribuční soustavy doporučujeme pořízení fotografie měřidla s daným stavem.
Vyplňujte bez desetinných míst. Pro případ reklamace ze strany provozovatele distribuční soustavy doporučujeme pořízení fotografie měřidla s daným stavem.
UPOZORNĚNÍ: U fakturačního odečtu dojde k vystavení faktury a přepočítání výše záloh. Pozor, může Vám vzniknout nedoplatek a může dojít k navýšení záloh.

Odesláním formuláře beru na vědomí, že provozovatel distribuční soustavy může požadovat prokázání stavu spotřeby a v případě nesrovnalostí samoodečet neuznat, což nemůže ARMEX ENERGY a.s. ovlivnit. Za pravdivost a správnost vyplněných údajů zodpovídá zákazník. Odesláním formuláře beru na vědomí podmínky zpracování osobních údajů.

Formulář byl úspěšně odeslán a bude automaticky zpracován. Pro zadání samoodečtu pro další odběrné místo klikněte zde.