Informace ze zákona

Níže uvádíme informace, které jsme dle legislativy povinni zveřejnit. Jedná se o informace o podílu zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele, standardy kvality dodávek elektřiny a plynu apod. 

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti dodávek elektřiny nebo plynu u Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ), www.eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

 

Podíl jednotlivých zdrojů nebo původu energie na celkové směsi paliv dodavatele a dopad výroby na životní prostředí.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele.

Zdroje energie 2017
Obnovitelné zdroje - Celkem 7.60%
   - Sluneční 2.14%
   - Větrné 0.45%
   - Vodní 1.43%
   - Geotermální 0.00%
   - Biomasa 3.58%
   - Ostatní 0.00%
Fosilní zdroje - Celkem 57.40%
   - Hnědé uhlí 43.77%
   - Černé uhlí 5.38%
   - Zemní plyn 5.45%
   - Ropa a ropné produkty 0.06%
   - Druhotné zdroje a ostatní 2.73%
Jaderné zdroje - Celkem 35.01%

 

 

Market Transparency (REMIT)

V této sekci jsou zveřejňovány informace v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií „REMIT“.