Děčínská společnost ARMEX ENERGY prostřednictvím svého dárcovského fondu tradičně podporuje vzdělání znevýhodněných mladých lidí. V rámci letošního již 8. ročníku svého grantového programu z fondu podpořila 58 žádostí a rozdělila celkovou sumu 257 020 korun. Částka byla určena mladým lidem, kterým nepříznivé životní podmínky znemožňují nebo ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Získané peníze budou žadateli použity převážně na úhradu učebních pomůcek, kurzů, školních akcí apod.

Z dané sumy se jednalo o 181 000 Kč ve formě finančních příspěvků a 12 notebooků a 3 PC sestav v podobě věcných darů. Za darování počítačové techniky děkujeme společnostem ALZA. CZ a Člověk v tísni o.p.s. Za poskytnuté finanční prostředky děkujeme zejména společnosti ARMEX ENERGY a.s., AZM CONSULT s.r.o. a společnosti CHART FEROX a.s., jež zafinancovala žádosti o podporu rozvoje vzdělávání a integrace ze strany mladých lidí příchozích na území Ústeckého kraje z válkou sužované Ukrajiny.

Fond ARMEX ENERGY ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací, je určen dětem školou povinným a studujícím mladým lidem ve věku od 6 do 25 let. Upřednostněni jsou vždy žadatelé, kteří bydlí v Ústeckém kraji, kde má společnost ARMEX ENERGY své sídlo a zákaznické centrum. „Naší snahou je dát mladým lidem šanci, aby mohli v co možná nejlepších podmínkách rozvíjet své nadání a naplňovat své sny. Chceme těm, kteří z různých důvodů nemají stejnou startovní pozici, umožnit rozvíjet jejich vzdělání stejným způsobem, jako mohou ostatní,“ vysvětluje cíle dárcovského fondu Zdeněk Mráz, obchodní ředitel ARMEX ENERGY a.s.