Úsporný tarif

Veškeré informace o státním příspěvku jsme Vám shrnuli na jedno místo.

Informace o úsporném tarifu

Co to je úsporný tarif?

Úsporný tarif je státní příspěvek, který má pomoci domácnostem s úhradou nákladů za energie. Jeho platnost je od 1. října 2022 do 31. prosince 2022 s tím, že může být případně prodloužena. 

K 23. 8. 2022 vláda rozhodla o příspěvku do konce roku 2022 dle distribučních území. Vpravo na obrázku můžete zjistit jeho výši s výjimkou sazeb D27d a D61d, pro které nebyl příspěvek stanoven.

Součástí úsporného tarifu je odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie (OZE) a fixní částky podle distribuční sazby u elektřiny nebo podle pásma předpokládané spotřeby u zemního plynu. Poplatky za OZE nebudou účtovány od začátku října 2022 do konce prosince 2023.

ARMEX ENERGY za Vás vše zařídí

Úsporný tarif získáte automaticky, nic pro to nemusíte udělat. Informaci ohledně Vašeho nároku získáme od organizátora trhu (OTE) a následně vše zařídíme automaticky jako Váš dodavatel energií.

Balíček s příspěvkem, který je určen do konce letošního roku, Vám rozprostřeme do tří měsíců tak, abyste každý měsíc pocítili úlevu při placení záloh.

Jakmile bude známa další navazující výše podpory, opět ji zohledníme v dalším rozpisu záloh. V případě, že u Vašeho odběrného místa evidujeme neuhrazenou pohledávku, použijeme danou částku z úsporného tarifu nejprve na její úhradu. Poté Vám zbývající část zohledníme ve výši záloh.

Harmonogram spuštění úsporného tarifu

SRPEN 2022

Vláda schválila finální podobu úsporného tarifu.

ZÁŘÍ 2022

Příprava příspěvků, získávání dat od Operátora trhu.

ŘÍJEN 2022

Vyplácení příspěvků pro rok 2022, které se zahrnují do záloh nebo vyúčtování.

Mohlo by Vás zajímat

Zde jsme pro Vás připravili sekci s nejčastějšími dotazy.
 • JAK ZÍSKÁM ÚSPORNÝ TARIF?

  V případě, že na úsporný tarif máte nárok, získáte ho automaticky. To znamená, že Vy, jako zákazník se nemusíte o nic starat a my jako Váš dodavatel se o všechno postaráme.

 • JAKÁ JE VÝŠE ÚSPORNÉHO TARIFU?

  Orientační výši Vašeho příspěvku si můžete spočítat na kalkulačce, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 • KAM MI PŘÍSPĚVEK OD STÁTU POŠLETE?

  Příspěvek Vám automaticky zohledníme v zálohových platbách za energie na měsíce říjen, listopad a prosinec.

 • KDO MÁ NÁROK ZA ODPUŠTĚNÍ POPLATKŮ ZA OBNOVITELNÉ ZDROJE?

  Poplatky za obnovitelné zdroje (POZE) stát odpouští nejen domácnostem, ale i podnikatelům, a to od 1.10.2022 do 31.12.2023. Jeho přesnou výši naleznete na Vašem vyúčtování.

 • MOHU ČERPAT I DALŠÍ STÁTNÍ PODPORU?

  K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít i příspěvek na bydlení. O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a posuzují se Vaše čisté příjmy, resp. příjmy Vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:

  bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu, popř. jste členem bytového družstva
  30 % Vašich příjmů (v Praze 35 %) - tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35 - Vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
  30 % Vašich příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení.

  Více informací najdete přímo na web Ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii

 • Co je potřeba udělat pro úpravu záloh?

  Platba metodou SIPO
  Pokud hradíte zálohy přes SIPO, nemusíte se o nic starat, automaticky platbu v nové výši navedeme.

  Platba bankovním převodem
  Pokud hradíte zálohy bankovním převodem, je nutné změnit částku a číslo účtu na trvalém příkazu podle aktuálního rozpisu.

  Primárně prosíme o úhradu na účet, který máte uvedený na předpisu záloh či faktuře.
  Zálohy se hradí na číslo účtu Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5060011660/5500 nebo Oberbank AG, č.ú.: 2211115667/8040. Důležité je, abyste správně uvedl VS (variabilní symbol) platby, ten identifikuje, ke kterému klientovi platba patří.

  Platba inkasem
  Pokud hradíte zálohy inkasem, je nutné ve Vaší bance ověřit limit inkasa a pokud je nižší než zálohy, které jsme vám vypočítali, je třeba limit zvýšit.

  Když si způsob platby záloh rozmyslíte, můžete formu placení kdykoliv jednoduše změnit. Záloha se většinou posílá do 10. dne v měsíci.

 • KDO DOSTANE PŘÍSPĚVEK, KDYŽ ODBĚRNÉ MÍSTO PŘEPISUJI NA JINÉHO ZÁKAZNÍKA?

  Na příspěvek má nárok zákazník, který měl k danému odběrnému místu sepsanou smlouvu ke dni 23.8.2022.

 • JAK JE TO S POPLATKEM ZA OBNOVITELNÉ ZDROJE, KDYŽ PŘECHÁZÍM K JINÉMU DODAVATELI?

  Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje (POZE) Vám odpustí dodavatel, u kterého máte smlouvu. V případě, že budete přecházet k novému dodavateli v průběhu měsíce, tak výši příspěvku Vám každý z nich zohlední dle Vaší spotřeby.