Vážení zákazníci, z důvodu plánované technické údržby bude zákaznický portál v době 29.5.2024 23:30 – 00:30 nedostupný. Děkujeme za pochopení.

Státní podpora

Stát v této nelehké době nabízí různé formy pomoci. Vše jsme pro Vás shrnuli na této stránce.

Zastropování cen energií

Od 1. 1. 2023 jsou dle vládního nařízení č. 298/2022 Sb. o zastropování cen, zastropovány koncové ceny energií na maximální hodnotě 6,05 Kč/kWh pro silovou elektřinu a 3,025 Kč/kWh v případě plynu a stálého měsíční platu maximálně 157,30 Kč/měs. (všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH).

Zastropování cen bude platit pro domácnosti, živnostníky i pro podnikatele (maloodběratele). Cena bude stejná i pro poskytovatele veřejných služeb (samosprávy, školy, nemocnice, ústavy sociální péče), kteří budou za stejnou cenu energii nakupovat. V případě, že máte na zastropovanou cenu nárok, jako Váš dodavatel se o vše postaráme a zastropovanou cenu dostanete automaticky. Vy se nemusíte starat o nic.

VÍCE O ZASTROPOVÁNÍ CEN

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení Vám pomůže s úhradou nákladů na bydlení, jako je nájem, elektřina, plyn, služby a vodné. O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a posuzují se Vaše čisté příjmy, resp. příjmy Vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:

  1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu, popř. jste členem bytového družstva
  2. 30 % Vašich příjmů (v Praze 35 %) – tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35 – Vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
  3. 30 % Vašich příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení.

VÍCE O PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ 

Příspěvek 5 000 Kč na dítě

V případě, že má Vaše rodina roční příjmy menší než 1 000 000 Kč hrubého, potom máte nárok na jednorázový příspěvek na dítě, který činí 5 000 Kč.

Nárok na příspěvek mají podnikatelé, zaměstnanci, nezaměstnaní, ale i maminky na mateřské nebo rodičovské.

VÍCE O PŘÍSPĚVKU NA DÍTĚ

Další formy pomoci pro rodiny

Další formy příspěvků se týkají náhradního výživného, přídavku na dítě, nižší spotřební daně na benzín a naftu, příspěvku na živobytí a porodného. V případě zájmu o tyto formy příspěvků Vás přesměrujeme na speciální stránku Úřadu vlády ČR.

VÍCE O DALŠÍ POMOCI

Pomoc pro seniory

Další formy příspěvků pro seniory se týkají příspěvků na péči, mobilitu, zvláštní pomůcky, zakoupení motorového vozidla a důchodů. V případě zájmu o tyto formy příspěvků navštivte speciální stránku Úřadu vlády ČR.

VÍCE O DALŠÍ POMOCI SENIORŮM

Individuální pomoc měst a obcí

Mnoho měst a obcí zavedlo individuální pomoc, např. odpuštění některých poplatků. Zeptejte se na Vašem úřadě, jaké jsou možnosti v městě, ve kterém žijete.

Úsporný tarif pro domácnosti (dostupné pouze pro elektřinu)

Úsporný tarif je státní dotace pro domácnosti jako kompenzace vysokých cen energií. Jde o slevu ve formě odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie (OZE), který činí 599 Kč/MWh vč. DPH (platné od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023) a fixní částky podle distribuční sazby (platné od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022).

V případě, že přecházíte od jiného dodavatele, poplatek za OZE Vám odpustí ten dodavatel, u kterého máte smlouvu. V případě, že budete přecházet k novému dodavateli v průběhu měsíce, tak výši příspěvku Vám každý z nich zohlední dle Vaší spotřeby.