412 154 122

NABÍDKA PŘIPOJENÍ

412 154 154

ZÁKAZNICKÁ LINKA

Státní podpora

Stát v této nelehké době nabízí různé formy pomoci. Vše jsme pro Vás shrnuli na této stránce.

Úsporný tarif pro domácnosti (dostupné pouze pro elektřinu)

Úsporný tarif je státní dotace pro domácnosti jako kompenzace vysokých cen energií. Jde o slevu ve formě odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie (OZE) a fixní částky podle distribuční sazby.

Na jsme pro Vás sepsali veškeré informace k tomuto tématu.

VÍCE O ÚSPORNÉM TARIFU

Zastropování cen energií

Poslanci v polovině září 2022 schválili novelu energetického zákona, která umožní vládě zastropovat ceny silové elektřiny na 6,05 Kč/kWh a plynu na 3,03 Kč/kWh (ceny jsou uvedené s DPH). Zastropování cen se týká domácností, podnikatelů i živnostníků.

VÍCE O ZASTROPOVÁNÍ CEN

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení Vám pomůže s úhradou nákladů na bydlení, jako je nájem, elektřina, plyn, služby a vodné. Nárok na příspěvek mají všichni, kterým se náklady na bydlení vyšplhaly na 30-35 % z příjmu.

VÍCE O PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ 

Příspěvek 5 000 Kč na dítě

V případě, že má Vaše rodina roční příjmy menší než 1 000 000 Kč hrubého, potom máte nárok na jednorázový příspěvek na dítě, který činí 5 000 Kč. Nárok na příspěvek mají podnikatelé, zaměstnanci, nezaměstnaní, ale i maminky na mateřské nebo rodičovské.

VÍCE O PŘÍSPĚVKU NA DÍTĚ

Další formy pomoci pro rodiny

Další formy příspěvků se týkají náhradního výživného, přídavku na dítě, nižší spotřební daně na benzín a naftu, příspěvku na živobytí a porodného. V případě zájmu o tyto formy příspěvků Vás přesměrujeme na speciální stránku Úřadu vlády ČR.

VÍCE O DALŠÍ POMOCI

Pomoc pro seniory

Další formy příspěvků pro seniory se týkají příspěvků na péči, mobilitu, zvláštní pomůcky, zakoupení motorového vozidla a důchodů. V případě zájmu o tyto formy příspěvků navštivte speciální stránku Úřadu vlády ČR.

VÍCE O DALŠÍ POMOCI SENIORŮM

Individuální pomoc měst a obcí

Mnoho měst a obcí zavedlo individuální pomoc, např. odpuštění některých poplatků. Zeptejte se na Vašem úřadě, jaké jsou možnosti v městě, ve kterém žijete.