ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ARMEX ENERGY a.s., IČ: 27266141, se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1602 u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako naše zákazníky nebo uživatele našich webových stránek www.armexenergy.cz informuje o níže popsaném zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Předchozí verze těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou dostupné na https://armexenergy.cz/ke-stazeni.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Když využíváte naše služby, je pro nás důležité, aby pro Vás zpracování Vašich informací bylo naprosto srozumitelné, transparentní a znal/a jste všechna Vaše práva.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů ARMEX ENERGY a.s. (dále „Zásady“) vysvětlujeme:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • jak využíváme získané osobní údaje a na jakém právním základu;
 • kdo má k Vašim osobním údajům přístup;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme; a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@armexenergy.cz. Můžete se taktéž obracet na pověřence ochrany osobních údajů společnosti ARMEX ENERGY a.s., na e-mailové adrese poverenec@armexenergy.cz. Rádi Vám odpovíme na jakékoliv Vaše otázky, týkající se námi prováděného zpracování osobních údajů.

1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

Zpracováváme následující informace:

 • Osobní údaje, které nám sdělujete. Jedná se o Vaše osobní údaje, které nám sdělíte při komunikaci s námi. Jedná se zejména o osobní údaje vyplývající z uzavřené smlouvy, když nás kontaktujete (ať už prostřednictvím webových stránek či jinak) a zasíláte nám žádosti a podněty, když nám jinak dodáte nebo vyplníte určité údaje o sobě nebo o Vaší společnosti, když nám poskytujete osobní údaje pro účely fakturace nebo při hlášení škodních událostí. Pro zlepšení služeb a zákaznické podpory využíváme i hlasovou nahrávku telefonického hovoru s Vámi, o čemž Vás však vždy předem informujeme na začátku hovoru.
 • Osobní údaje, které získáváme, když využíváte naše služby. Shromažďujeme informace o tom, jak využíváte naše služby, tedy od návštěvy našich webových stránek až po využívání našich služeb. Jedná se zejména o následující informace:
  • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na našem webu. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv apod. Tyto informace nikdy nespojujeme s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou údaje, které vyplníte do formulářů nebo Vaše IP adresa. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto Zásad.
  • Informace o Vás získané při využívání našich služeb. Při využívání našich služeb o Vás získáváme informace související a důležité pro následné poskytování našich služeb.
 • Osobní údaje, které o Vás získáváme od třetích stran. Pro účely poskytování našich produktů a ochrany našich právem chráněných zájmů, získáváme informace od třetích stran, které se týkají Vaší ekonomické situace. Jedná se zejména o údaje z veřejných rejstříků, které obsahují informace o exekucích (centrální evidence exekucí) a insolvencích (insolvenční rejstřík).
 • Osobní údaje získané na základě profilování. Pro účely přímého marketingu a vytváření adresných nabídek našich produktů si vytváříme z informací, které máme o Vás k dispozici, představu ohledně produktů, o které byste mohl/a mít zájem.
 • Osobní údaje související s automatizovaným rozhodováním. V případě, kdy nás požádáte prostřednictvím aplikace na našich webových stránkách o úpravu splatnosti ceny (záloh) za naše produkty, které odebíráte, rozhodnutí o Vaší žádosti probíhá automaticky na základě dostupných informací, které o Vás máme, bez jakéhokoli zásahu našeho pracovníka.

Upozorňujeme, že naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

2. JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU

 • Údaje, které nám poskytujete (sdělujete), využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom Vás kontaktovali, poskytli Vám informace, o které jste nás požádali nebo které by Vás podle našeho názoru mohli zajímat, např. zaslání nové cenové nabídky na následující období. Shromážděné informace také využíváme k tomu, abychom Vám mohli zasílat obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, o chystaných změnách nebo službách, které poskytujeme.
 • Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě našich webových stránek) využíváme k vylepšení uživatelského prostředí webových stránek a celkové kvality našich služeb. K tomu využíváme několik služeb třetích stran (viz dále příloha A – POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, včetně bodu 3.2. – Funkce třetích stran). Pokud například uložíme Vaše nastavení jazyku, budeme Vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost. Při zobrazení přizpůsobených reklam nebudeme spojovat identifikátor ze souborů cookies nebo podobných technologií s Vašimi osobními údaji. Vaši IP adresu využíváme k identifikaci města, ze kterého navštěvujete naše webové stránky pro lepší pochopení chování návštěvníků našich webových stránek.
 • Informace získané od třetích stran (centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík) využíváme při poskytování našich služeb a k ochraně našich právem chráněných zájmů.
 • Informace shromážděné na základě profilování využíváme k vytváření personalizovaných nabídek našich produktů a k zefektivnění jejich poskytování.
 • Informace související s automatizovaným rozhodováním. Pokud nás hodláte požádat o úpravu (zvýhodnění) splatnosti ceny za naše produkty, které odebíráte (tedy o úpravu placení záloh ve Váš prospěch), můžete tak učinit prostřednictvím aplikace na našich webových stránkách, bez nutnosti Vaší osobní návštěvy. Tuto žádost náš systém bez jakéhokoli zásahu našich pracovníků automaticky vyhodnotí, a to v závislosti na Vaší dosavadní platební morálce. Následně Vám systém oznámí, zda se Vaší žádosti o výhodnější režim splatnosti ceny (záloh) vyhovuje. Abychom mohli takto automatizovaně, rychle a efektivně posuzovat Vaše žádosti, potřebujeme k tomu vždy Váš
  výslovný souhlas. V případě, že jste nám souhlas neudělil/a, k automatizovanému rozhodnutí o Vaší žádosti nedojde. V takovém případě však budete muset podat žádost na některé z našich poboček osobně.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle výše uvedených Zásad na základě Vámi uděleného souhlasu, plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění našich zákonných povinností anebo na základě našeho oprávněného zájmu. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme.

Naše oprávněné zájmy, na jejichž základě zpracováváme Vaše osobní údaje, včetně profilování, jsou založené na našem vzájemném vztahu. Naše oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména:

 • Vaše kontaktování a informování v rámci vzájemného obchodního styku, včetně realizace přímého marketingu;
 • zlepšování našich produktů, které jste si od nás zakoupil/a;
 • propagace našich služeb a produktů;
 • zjišťovaní a řešení problémů, které nastanou při využívaní našich produktů;
 • vytváření statistik na základě Vašich podnětů a dotazníků, které nám umožní lépe přizpůsobit naše produkty zákazníkům;
 • vedení evidencí týkajících se Vaší ekonomické situace;
 • efektivní poskytování služeb zákaznické podpory; a
 • ochrana našich i Vašich právních nároků.

Vaše údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které vedeme záznamy o tom, kde jsou Vaše osobní údaje uložené, způsoby jejich zabezpečení, zda byly Vaše údaje smazány, kdo je v rámci naší společnosti smazal a kdy, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

V případě, že jste nám udělil/a souhlas k automatizovanému rozhodnutí o Vaší žádosti, a již nechcete, aby byly Vaše údaje tímto způsobem zpracovávány, můžete souhlas kdykoliv odvolat. Také zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Pokud si nejste jistí, zda byl souhlas udělen, nebo jej chcete odvolat, stačí, když nám zašlete e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@armexenergy.cz, případně na jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

3. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu. Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami, abychom mohli kontrolovat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení poskytovatelé, jejichž služby využíváme pro zvyšování kvality našich služeb:

 • serverové, webové, cloudové nebo IT služby – D3Soft s.r.o., D3Soft Future s.r.o.;
 • orgány státní správy dle našich zákonných povinností, zejména Finanční správa České republiky, Energetický regulační úřad, OTE, a.s.;
 • právní služby – Mgr. et Mgr. Milan Svoboda, advokát, Mgr. Helena Peychlová, advokát;
 • účetní a daňové služby – Podnikatelský poradenský servis s.r.o., ADL Audit s.r.o.;
 • bankovní služby – Československá obchodní banka, a. s., Raiffeisenbank a.s., Oberbank AG pobočka Česká republika, Česká pošta, s.p.;
 • provozovatelé distribučních soustav – ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., GasNet, s.r.o., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., QUANTUM, a.s., NET4GAS, s.r.o.;
 • společnosti Česká pošta, s.p., EVROFIN Int. spol. s r.o.;
 • společnost BISNODE Česká republika, a.s.;
 • společnost Digital factory s.r.o.;
 • inkasní společnosti – EOS KSI Česká republika, s.r.o., REDOGAN s.r.o.;
 • marketingové služby – zejména Sun Marketing, s.r.o., Digital Ant s.r.o., Hi Promotion s. r. o., Michal Šárka, Milena Svádová, Milan Vokoun – Fission studios, Topinfo s.r.o., Tarifomat, s.r.o. Petr Chotěbor, CreativeDock s.r.o.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Aktuální přehled příjemců osobních údajů můžete nalézt na internetové adrese www.armexenergy.cz.

Sami Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Někteří naši partneři, kterým Vaše osobní údaje předáváme, však mohou být ze třetích zemí. Vždy však dbáme na to, aby předání Vašich údajů partnerům do těchto zemí probíhalo v souladu s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů, a proto spolupracujeme jen s partnery ze zemí, zajišťujících odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise, partnery zapojenými do programu EU-US Privacy Shield nebo partnery, kteří poskytují jiné vhodné záruky pro předávání.

4. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb a dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Poskytujete nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat?
 • Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
 • Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
 • Poskytl/a jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s Vaším souhlasem.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

5. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme přijali následující opatření:

 • Organizační bezpečnost. Klademe důraz na to, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména:
  • Přijali jsme a udržujeme směrnice a dokumenty interní bezpečnosti;
  • Pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců a dalších pracovníků na pravidla práce s osobními údaji a rizika informační bezpečnosti;
  • Smluvně upravujeme odpovědnost zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných třetích stran s přístupem k Vašim osobním údajům;
  • Přijali jsme a udržujeme standardizované procesy týkající se práce s Vašimi osobními údaji.
 • Technická opatření. Implementovali jsme důležitá technická opatření pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, zejména:
  • přístup jen pod heslem, pravidelná údržba zařízení, na kterých budou data, zajištění ochrany antivirem, firewallem, prostředky k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování; prostředky k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě, vymazání či jinému zpracování osobních údajů.

6. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování znamená, že s výjimkou rozhodnutí (i) nezbytných k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi nebo (ii) založených na Vašem výslovném souhlasu, máte právo nebýt předmětem žádného našeho rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. V případě, že jste oprávněně předmětem automatizovaného rozhodování, máte právo (i) obdržet lidský zásah z naší strany, (ii) vyjádřit svůj názor ohledně takového rozhodnutí a (iii) napadnout takové naše rozhodnutí.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese gdpr@armexenergy.cz nebo našeho pověřence ochrany osobních údajů (poverenec@armexenergy.cz). Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto Zásad bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na www.armexenergy.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny Zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze jsou dostupné z odkazu na začátku těchto Zásad.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.2.2023.

PŘÍLOHA A

POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

1. Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

2. Proč cookies používáme?

Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám pomáhají:

 • K tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak byste očekávali;
 • K tomu, abychom při webchatu věděli, že už jste se nás v minulosti na něco ptal/a;
 • Zrychlit a lépe zabezpečit naše stránky;
 • Umožnit Vám sdílet příspěvky na sociálních sítích;
 • Neustále zlepšovat naše webové stránky;
 • Učinit náš marketing efektivnějším (což nám v důsledku umožňuje poskytovat naše služby za cenu, za kterou je v současnosti poskytujeme).

Cookies nepoužíváme k:

 • Shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 • Předávání osobních údajů třetím stranám; ani k
 • Získání provize z prodeje.

O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.

3. Více informací o cookies

3.1. Cookies použité ke správnému fungování webu

Některé cookies používáme k tomu, aby naše webová stránka mohla správně fungovat, jako například:

 • Abychom zjistili, zda jste či nejste přihlášeni do systému;
 • Abychom si zapamatovali Vaši historii vyhledávání na našich webových stránkách; nebo
 • K tomu, abyste mohl přidávat komentáře na naše webové stránky, například na blog.

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat naše webové stránky.

3.2. Funkce třetích stran

Naše webové stránky, jako ostatně většina webových stránek, zahrnuje i funkcionality poskytované třetími stranami. Běžným příkladem je včlenění YouTube videa na stránky. Vyřazení těchto cookies pravděpodobně znemožní provoz funkcionalit, poskytovaných těmito třetími stranami.

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí marketingových a analytických nástrojů, a to především Google Analytics, Google TagManager, FB Pixel, WordPress, Visual Website Optimizer a CMS webu. Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům.

Naše společnost využívá následující cookies:

 • ASPXAUTH,
 • ASP.NET_SessionId,
 • D3SoftCookieLogin,
 • D3SoftFlexiCookieLogin.

Uvedené soubory cookies slouží jako jedinečný identifikátor relace a jsou používány k ukládání dočasných dat relace uživatele (např. pro předvyplnění formulářů dříve zadanými daty od uživatele). Současně využívané tzv. „eu cookies“ ukládají informaci o udělení souhlasu s používáním cookies, které nejsou zapotřebí ke správnému fungování webové stránky, udělenou prostřednictvím odkliknutí souhlasu v informačním banneru na stránce a informaci, že návštěvník webové stránky byl informován o tom, že webová stránka používá cookies.

Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací naleznete na webových stránkách provozovatelů jednotlivých služeb, především na adrese https://www.google.com/analytics/, https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/, či v internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics.

3.3. Jak odmítnout používání souborů cookies

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich služeb. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.