Český dodavatel ARMEX ENERGY, který dodává energie do téměř 80 tisíc domácností a firem vždy chránil dlouhodobé zájmy svých zákazníků. Stejně tak tomu bylo i v době energetické krize.

I přes bezprecedentní krizi a nejistotu v energetickém sektoru ARMEX ENERGY zejména prostřednictvím spotových produktů umožnil svým zákazníkům odebírat energie výrazně levněji ve srovnání s cenou stanovenou vládními cenovými stropy pro rok 2023 a ceníky ostatních dodavatelů energií vycházejících z vládních cenových stropů.

ARMEX ENERGY byl jedním z prvních dodavatelů energií, který v roce 2023 přistoupil ke snížení ceny za dodávku energií. Současně byl také mezi prvními, který na nastalé zmírnění následků energetické krize reagoval snižováním ceny za dodávku energií v případě závazků zákazníků s pevnými cenami, které byly v době krize a nejistoty na trhu ujednány nad rámec vysoko nastavených vládních cenových stropů. Tímto krokem pomohl zákazníkům snížit jejich náklady na dodávky energií a minimalizoval riziko prudkého zvýšení ceny po konci platnosti cenových stropů (od 1. ledna 2024).

Vzhledem k uvedenému postupu na rozdíl od jiných dodavatelů ARMEX ENERGY načerpal v roce 2023 státní kompenzace za zajišťování dodávky energií za zastropované ceny pouze v minimálním rozsahu. Vysoké kompenzace, které byly ze státních prostředků vyplaceny ostatním dodavatelům energií přitom v konečném důsledku zaplatili sami daňoví poplatníci.

ARMEX ENERGY vždy postupoval v souladu s platnou smluvní dokumentací a obchodními podmínkami. Navzdory všem shora popsaným krokům, které ARMEX ENERGY učinil v období energetické krize v dobré víře, ve prospěch svých zákazníků, však bylo s ARMEX ENERGY v průběhu roku 2022 zahájeno správní řízení před Energetickým regulačním úřadem. S ohledem na rozhodnutí v této věci ARMEX ENERGY konstatuje, že nesouhlasí s přístupem Energetického regulačního úřadu při řešení věci ani s jím uplatňovanou argumentací. Samotnou výši uložené pokuty ARMEX ENERGY hodnotí jako nepřiměřenou, a to i v kontextu dosavadní rozhodovací praxe úřadu.