Snížit náklady za energie nemusí nutně znamenat snížení komfortu. Je tomu tak u rekonstrukce domu, kdy pomocí realizace úsporných opatření ušetříte náklady za energie a samotný komfort bydlení se zvýší.

Rekonstrukce je sice nákladnější investice, na druhou stranu má mnoho výhod, které Vám popíšeme. Představte si starý dům, který je nezateplený, má litinové radiátory a topí plynovým kotlem. U domů je všeobecně známo, že základem je právě kvalitní zateplení, které drží teplo uvnitř domu a nepropouští ho ven. Dále jsou to okna, která by také neměla propouštět teplo pryč a měla by být správně usazená. Špatná a nekvalitní okna mohou upouštět až 60 % tepla z domu ven.

Při rekonstrukci doporučujeme začít s méně nákladnou investicí, a to je zateplení půdy, což Vám přinese v budoucnu úsporu za vytápění okolo 20 % a stropu ve sklepě, jehož úspora se pohybuje okolo 10 %.

V případě, že zateplíte celý dům a vyměníte i okna, je vhodné uvažovat o výměně zdroje tepla za nový. Výměna staršího plynového spotřebiče / kotle za nový kondenzační plynový kotel totiž znamená úsporu až 30 %, a to jen na spotřebě zemního plynu. Úspora je u nového kotle dosažena především moderní technologií spalování a konstrukcí, a s tím spojenou účinností spalování. Klasické atmosferické kotle jsou schopné využít pouze část výhřevného tepla a zbytek tepla je odváděn spalinami do ovzduší. Kdežto technologie kondenzačních kotlů umožňuje získat teplo i z vodní páry, která vzniká při spalování plynu. Ta je ve výměníku ochlazena vratnou vodou z otopné soustavy pod teplotu rosného bodu a při změně skupenství (kondenzací) uvolňuje další teplo do topného systému.

Další alternativou je výměna starého kotle za tepelné čerpadlo, které zajišťuje vytápění, ohřev TUV a v letních měsících v reverzním chodu i funkci chlazení. Přijímá teplo z okolního prostředí vytápěné budovy a zvyšuje ho na použitelnou hladinu pro vytápění či ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo na 1 kWh spotřebovanou pro provoz vyrobí 4 kWh tepla. Řadí se tak mezi nejúspornější zdroje tepla vůbec. Zajímavým faktorem je změna distribuční sazby – po instalaci čerpadla odebírá domácnost elektřinu v nízkém tarifu 20 hodin denně (sazba je cca poloviční oproti standardnímu tarifu VT pro domácnosti).

Ušetřit můžete i díky pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny. Díky ní budete využívat obnovitelný zdroj, kterým je Slunce a stanete se soběstačnějšími a energeticky nezávislými. Fotovoltaika Vám může pokrýt až 50 % spotřeby energie, kterou v domácnosti potřebujete. Na instalaci stát přispívá dotaci díky programu Nová zelená úsporám, jejíž částka může pokrýt až 50 % nákladů.

Ať už se rozhodnete pro nákladnější rekonstrukci, při které vyměníte i zdroj tepla a nebo zůstanete u starého kotle, kde se doporučuje instalovat alespoň akumulační nádrž, která ukládá přebytečné teplo, věřte, že do budoucna je to správné rozhodnutí. Těmito opatřeními můžete ušetřit desítky tisíc ročně, které Vás jistě potěší.