Společnost ARMEX ENERGY prostřednictvím svého dárcovského fondu každoročně podporuje znevýhodněné studenty v jejich vzdělávání. V rámci letošního již 9. kola programu VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY bylo podpořeno celkem 33 žádostí mladých lidí, kterým fond poskytl podporu v souhrnné výši 242 312 Kč.

Z uvedené částky se jednalo o finanční příspěvky v hodnotě 194 500 Kč, na které se ARMEX ENERGY podílí částkou 150 000 Kč. Za zbylé finanční prostředky děkujeme také společnosti JOTUN Czech a.s., dárcovskému fondu Miroslava Dušánka při Ústecké komunitní nadaci a firmě AZM CONSULT s.r.o. Za darování počítačové techniky v podobě 12 notebooků děkujeme společnostem ALZA. CZ a organizaci Člověk v tísni o.p.s.

„Jsme rádi, že v rámci fondu ARMEX ENERGY můžeme pomoci rozvíjet talent nadaných dětí, které kvůli ztíženým životním či rodinným podmínkám nemají stejnou startovací pozici, jako ostatní. Finanční prostředky mohou děti využít na úhradu učebních pomůcek, školních akcí, ale i zájmových kurzů,“ komentuje cíle fondu Zdeněk Mráz, obchodní ředitel ARMEX ENERGY.

Grantové kolo bylo určeno školou povinným dětem a studujícím mladým lidem do 25 let bydlících v Ústeckém kraji. Jednalo se o projekty fyzických osob, jejichž záměrem je umožnit dětem a mládeži, která díky své životní situaci nemá stejnou startovací pozici, optimálně rozvíjet své vzdělání, talent a osobní potenciál. Podpořené aktivity budou realizovány v období od 1. července 2023 do 30. června 2024.