Vzhledem k vládnímu zastropování cen energií (vládní nařízení č. 298/2022 Sb. o zastropování cen) od 1. 1. 2023 doporučujeme zákazníkům provést samoodečet stavu měřidel k datu 31. 12. 2022, díky kterému Vám bude přesněji vyúčtována spotřeba v období zastropovaných cen.

Abychom našim zákazníkům zadání samoodečtu co nejvíce zjednodušili, připravili jsme formulář, po jehož vyplnění předáme zadané údaje Vašemu správci distribuční sítě za Vás.

Odečty je možné odeslat v termínu 31. 12. 2022 – 14. 1. 2023 na www.armexenergy.cz/odecet