Společnost ARMEX ENERGY a.s. přebírá dodávky energií pro klienty První rodinná a.s.

K datu od 10. ledna 2022 přebírá odpovědnost za dodávky energií pro odběrná místa dodavatele První rodinná a.s. nově společnost ARMEX ENERGY a.s.

„Jsme rádi, že se jsme uzavřeli dohodu se společností ARMEX ENERGY a.s., která je významným dodavatelem energií a také součástí skupiny ARMEX. Ta je také největším českým privátním distributorem pohonných hmot. Právě zaměření skupiny, její velikost a multioborovost pro nás byla zásadním parametrem pro garanci zajištění dodávek pro naše klienty na nastávající náročné období,“ dodává za společnost První rodinná Ondřej Pekárek. Všichni klienti „První rodinné“ obdrželi informaci o převodu dodávek písemně a převod proběhne v souladu s uzavřenými smlouvami.

Společnost ARMEX ENERGY a.s. je pak připravena zajistit pro všechny zákazníky péči a servis ve stejné kvalitě, jako byli dosud zvyklí u svého dosavadního dodavatele. „Jsme přesvědčeni, že u nás klienti První rodinné naleznou stabilního partnera s dalšími výhodami a benefity. Kromě energetických produktů tak nově budou mít přístup k projektům snižující energetickou spotřebu domácností, k dotačním titulům na obnovitelné zdroje vč. součinnosti k realizaci a mnohé další,“ dodává Hynek Sagan, generální ředitel ARMEX ENERGY.

ARMEX ENERGY a.s. patří mezi 5 největších alternativních dodavatelů v České republice a energie dodává více než 50 tisícům zákazníků z řad domácností, firem a státní správy. Je součástí skupiny ARMEX GROUP, která se zabývá též velkoobchodním prodejem pohonných hmot. Vlastní také síť čerpacích stanic a rozvíjí další aktivity pro firmy i domácnosti. S obratem více než 20 miliard Kč ročně má silné finanční zázemí a podporu i v této těžké době, což přináší stabilitu nejen firmám ve skupině, ale i všem zákazníkům skupiny.

ARMEX ENERGY a.s.

__

Pro dotazy médií jsme k dispozici na pr@armexenergy.cz .