Český dodavatel ARMEX ENERGY, který dodává energie do téměř 80 tisíc domácností a firem, nadále pokračuje v růstu a postupně směřuje k hranici 100 tisíc připojených odběrných míst. Pomoci mu k tomu mají atraktivní produkty, kvalitnější zákaznická péče i moderní technologie.

Společnost ARMEX ENERGY loni v dubnu oslavila 18. narozeniny a přibližně v této době začala snižovat ceny za dodávku energií svým zákazníkům. Ještě předtím, než došlo k ukončení platnosti zastropování cen energií, byli s nabídkou na snížení ceny postupně a opakovaně osloveni téměř všichni stávající zákazníci. Společnost ARMEX ENERGY tak byla jedním z prvních dodavatelů, kteří tímto krokem pomohli zákazníkům snížit jejich náklady na dodávky energií.

„V loňském roce jsme jasně ukázali, že našim zákazníkům dokážeme dodávat energie za lepší ceny, než byly stanovené cenové stropy,“ uvádí obchodní ředitel společnosti Zdeněk Mráz.

Největších úspor pak dosáhli zákazníci, kteří měli z minulosti aktivované tzv. spotové produkty. Ty totiž umožňují zákazníkům odebírat energie za ceny vázané na denní trh, tzv. spot. „Domácnosti, které zůstaly na spotu nebo jej využívají díky chytrým měřením, patří společně s podnikateli na spotu k vítězům energetické krize. Jejich průměrná cena za elektřinu či plyn byla desítky procent pod fixovanými ceníky,“ dodává Mráz.

Dobré zprávy ale dostávali v průběhu roku i zákazníci ARMEX ENERGY s běžnými energetickými produkty. „Díky tomu, že jsme významně posílili zákaznickou péči, jsme se mohli aktivně věnovat komunikaci s našimi kmenovými zákazníky a postupně je aktivně oslovit s nabídkou nižších cen,“ vysvětluje Tomáš Hrdlička, provozní ředitel společnosti, a upřesňuje, že na konci roku 2023 tak měla většina z nich cenu výrazně pod stropem.

Do zákaznické péče společnost ARMEX ENERGY v posledním roce výrazně investuje. Kromě personálního posílení interního call-centra spustila i nové automatické procesy, které zkvalitňují zákaznickou péči a zlepšují zákaznickou zkušenost. Spuštěn byl také nový zákaznický portál a elektronický podpis pro nové zákazníky.

„Měsíčně k ARMEX ENERGY přejde více než 2 000 nových zákazníků a většina z nich přitom využije právě elektronického podpisu, který celý proces výrazně zjednodušuje,“ dodává k tématu Zdeněk Mráz.

Pro splnění cíle sto tisíc odběrných míst ARMEX ENERGY výrazně posiluje i vývoj nových produktů. K oblíbeným produktům, které spojují energetiku s pravidelným čištěním spalinových cest, hodlá společnost uvést další, které budou reflektovat zájem nových zákazníků.