Společnost ARMEX ENERGY, která dodává energie do téměř 80 tis. českých domácností a firem, s radostí oznamuje, že v případě ukončení tzv. zastropování cen energií nebude nikdo z jejích odběratelů vystaven neúměrně vysokým cenám elektřiny a plynu.

S ohledem na reálně hrozící riziko možného předčasného ukončení zastropování cen energií již v průběhu roku 2023 jsme se rozhodli, že s účinností od 1. dubna 2023 našim zákazníkům snížíme cenu na úroveň zastropování až do konce trvání běžícího kontraktu. Nad rámec tohoto již od dubna letošního roku aktivně oslovujeme naše zákazníky a nabízíme jim přechod na ještě nižší ceny, než jaké jsou ceny určené vládními stropy. V souladu s názorem Energetického regulačního úřadu přitom tuto možnost dostávají všichni naši zákazníci i v průběhu běžícího kontraktu,” uvádí Hynek Sagan, CEO ARMEX ENERGY.

ARMEX ENERGY dává všem odběratelům kompletní informace k nabízeným cenám, smluvním podmínkám a délkám úvazků. „Všechny informace zákazníci dostávají v předstihu e-mailem nebo písemně a jsou také k dispozici na našich webových stránkách,” dodává Sagan.

Desítky tisíc našich zákazníků již přechodu na nižší ceny využilo, což následně vede ke snížení záloh a úspoře v rodinných rozpočtech,” doplňuje provozní ředitel Tomáš Horyna, a potvrzuje tak, že nabídku nižších cen ze strany ARMEX ENERGY vyhodnotilo jako výhodnou většina zákazníků. Společnost ARMEX ENERGY je součástí úspěšné české skupiny ARMEX, která podniká v energetice, velkoobchodu, pohonných hmotách, provozu čerpacích stanic a také ve výstavbě vlastních developerských projektů.